Husk den ordinære generalforsamling i Horsens Amatør Teater, hvor du/I har mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Tid: mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00
Sted: Horsens Amatør Teaters lokaler, Allégade 16B, 8700 Horsens

Det fremgår af vedtægterne, at:

- generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med minimum 3 ugers og maksimalt 5 ugers varsel (§ 10).
- forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før (§ 11 stk. 1).
- indkomne forslag samt regnskab offentliggøres på teatrets hjemmeside (www.hoat.dk) senest 1 uge før generalforsamlingen (§ 11 stk. 2).

Generalforsamlingen har følgende punkter, jf. § 11 stk. 4:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Evt.

På valg er:
Fra bestyrelsen: Henrik Kærhus Sørensen, Kamilla Engelund Nielsen, Hans Henrik Bendtsen , Jesper Toft Nielsen
Suppleanter: Sofie Bjørnø Vestergaard, Allerede udtrådte Araz Nazarian

I henhold til vores vedtægter giver passivt medlemskab ikke stemmeret – men der er altid mulighed for at deltage i diskussioner på generalforsamlingen.
Horsens Amatør Teater er vært ved en kop kaffe/te/sodavand/øl til arrangementet.
Vi håber på et stort fremmøde og engagement på dagen.

På bestyrelsens vegne

Henrik Kærhus Sørensen
Formand

 

Hent regnskab for 2018 her

Der er ingen indkomne forslag

Bestyrelsen kan nævne at der under pkt. 8. Evt. vil blive vist forslag til nyt logo fra logo-konkurrencen og medlemmerne vil bestemme hvilket der vinder ud af de fremlagte af bestyrelsen.